หน้าแรก / ศูนย์ช่วยเหลือ / การรับประกันและการคืนเงิน

การรับประกันสินค้า และ การคืนเงิน

 

» การรับประกันสินค้า และ การบริการหลังการขาย

สินค้ารับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ โดยการรับประกันสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินสำเร็จ ตามในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ส่งไปตามอีเมลที่ท่านระบุตอนสั่งซื้อ หรือ ใบกำกับภาษีที่เราจัดส่งให้กรณีนิติบุคคล ทั้งนี้การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิตสินค้าในแต่ละยี่ห้อ

 

» การเปลี่ยนสินค้ากรณีสินค้าชำรุด

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ากรณีสินค้าชำรุด หรือ ยังไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (ตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางเราจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

• สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
• สินค้าติดตั้งแล้วไม่ทำงาน โดยต้องไม่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี หรือไฟฟ้าลัดวงจร
• สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดแบบ หรือขนาด

หมายเหตุ

• สินค้าที่เปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่
• สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์

 

» วิธีการส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือเคลมสินค้า

หากลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหา และต้องการส่งมาเปลี่ยนหรือเคลม ลูกค้าสามารถแจ้งเราได้โดยตรงได้ที่ Call Center 06-1885-8282 โดยเราจะสอบถามลูกค้าถึงปัญหาที่พบก่อนในเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุ และให้คำแนะนำการใช้งานสินค้า หากสินค้ามีปัญหาจริงเราจะดำเนินการเคลมเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที โดยเราจะแจ้งขั้นตอนให้ลูกค้าทราบ เนื่องจากสินค้ามีความหลากหลายจึงอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี ทั้งนี้สินค้าที่จะส่งมาเปลี่ยนหรือเคลมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนด

 

» ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือเคลม

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่สินค้าชำรุด ผิดรุ่น หรือ สินค้ามีปัญหา หากเราตรวจสอบแล้วว่าสินค้ามีปัญหาจริง

 

» ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้าใหม่

หลังจากเราได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนหรือเคลมแล้ว สินค้าจะถูกส่งต่อไปยังผู้ผลิตสินค้านั้นๆ เพื่อประเมินสินค้า และเมื่อทางผู้ผลิตอนุมัติเปลี่ยนเคลมสินค้าใหม่ให้ เราจะดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าทันที ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการนี้ประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับสินค้าคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย

 

นโยบายการคืนเงิน

 

» เราจะคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า

ในกรณีที่ทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ เนื่องจากรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อหมดสต๊อก และลูกค้าไม่สะดวกที่จะรอสินค้าเข้าสต๊อกในรอบถัดไป โดยลูกค้าจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้เราดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อจะต้องตรงกัน) และทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อดำเนินการคืนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

» ระยะเวลาในการคืนเงิน

ระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ลูกค้าชำระเงินในการซื้อสินค้า โดยระยะเวลาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับธนาคารที่ท่านใช้บริการ ซึ่งหลังจากเราได้แจ้งการจ่ายเงินคืนให้ท่านทราบแล้ว หากท่านยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูล

สำหรับลูกค้าที่จ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรา (Bank Transfer) ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรามาเพื่อยืนยัน เราจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อจะต้องตรงกัน) ระยะเวลาในการโอนเงินคืนประมาณ 1-2 วันทำการ

สำหรับลูกค้าที่จ่ายเงินโดยบัตรเครดิต/เดบิต เราจะคืนเงินเข้าบัตรที่ลูกค้าใช้ทำการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับรอบการจ่ายรายเดือนของบัตรท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม