Showing 1–20 of 37 results

หลอด LED E27 7w เซ็นเซอร์ เปิด-ปิด อัตโนมัติ EVE
หลอด LED 7w เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ เปิด-ปิด อัตโนมัติ แสงเดย์ไลท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 890 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 239.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 236.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 30 = 233.33 บาท/ดวง ประหยัด (74%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
2,390 ฿7,000 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
LED Bulb A60 Color 6w EVE
หลอด LED Bulb A60 E27 ขนาด 6w สีเหลือง, สีฟ้า, สีแดง, สีเขียว EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 350 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 113.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 108.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 40 = 102.50 บาท/ดวง ประหยัด (71%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกสี ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
1,130 ฿4,100 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED Bulb E27 12w 3-Step ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)
หลอด LED Bulb E27 12w 3-Step ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 790 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 350.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 345.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 30 = 340.00 บาท/ดวง ประหยัด (57%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
3,500 ฿10,200 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED Bulb E27 9w Dimmable หรี่แสงได้ แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE
หลอด LED Bulb E27 9w Dimmable หรี่แสงได้ แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 340 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 210.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 204.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 30 = 198.67 บาท/ดวง ประหยัด (42%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
2,100 ฿5,960 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED Bulb E27 ECO A60 BEC
หลอด LED Bulb E27 A60 ECO 5w, 6w, 7w, 8w, 9w, 10w, 11w, 12w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ BEC (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 60-120 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 50 = 48.00-90.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 100 = 45.00-85.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 150 = 42.33-80.00 บาท/ดวง ประหยัด (32%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกวัตต์ ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
2,400 ฿12,000 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED Bulb E27 A70 ECO 13w, 14w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ BEC (แพ็คราคาส่ง)
หลอด LED Bulb E27 A70 ECO 13w, 14w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ BEC (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 130-140 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 50 = 97.00-104.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 100 = 92.00-98.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 150 = 86.60-93.27 บาท/ดวง ประหยัด (33%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกวัตต์ ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
4,850 ฿13,990 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED Bulb E27 A70 ขนาด 15w, 18w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE 30,000 ชม. (แพ็คราคาส่ง)
หลอด LED Bulb E27 A70 ขนาด 15w, 18w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE 30,000 ชม. (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 800-900 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 230.00-320.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 227.50-316.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 30 = 225.00-312.33 บาท/ดวง ประหยัด (68%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกวัตต์ ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
2,300 ฿9,370 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED Bulb E27 A80 ECO 15w, 16w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ BEC (แพ็คราคาส่ง)
หลอด LED Bulb E27 A80 ECO 15w, 16w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ BEC (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 150-160 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 50 = 112.00-119.80 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 100 = 106.50-113.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 150 = 101.33-108.00 บาท/ดวง ประหยัด (32%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกวัตต์ ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
5,600 ฿16,200 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED Bulb E27 G45 ECO 3w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ BEC (แพ็คราคาส่ง)
หลอด LED Bulb E27 G45 ECO 3w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ BEC (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 57 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 100 = 43.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 200 = 40.25 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 300 = 38.33 บาท/ดวง ประหยัด (33%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
4,300 ฿11,500 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
LED Bulb A60 Emer 5w EVE
หลอด LED Bulb Emer 5w ติดเองได้เมื่อไฟดับ แสงเดย์ไลท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 590 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 130.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 126.50 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 40 = 122.00 บาท/ดวง ประหยัด (79%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
1,300 ฿4,880 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED E14 2w ฟิลาเมนต์ EVE
หลอด LED E14 2w ฟิลาเมนต์ ทรง Candle, Opera สว่างเต็มดวง แสงวอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 330 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 12 = 91.67 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 24 = 88.75 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 48 = 86.67 บาท/ดวง ประหยัด (74%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกแบบ ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
1,100 ฿4,160 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED E14 3w ECO EVE
หลอด LED E14 3w ECO ทรง Candle, Opera หลอดฝ้า เดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 250 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 12 = 69.17 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 24 = 66.25 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 48 = 64.58 บาท/ดวง ประหยัด (74%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกแบบ ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
830 ฿3,100 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED E14 3w Gen2 EVE
หลอด LED E14 3w GEN2 ทรง Candle, Opera หลอดใส แสงวอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 250 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 71.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 68.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 40 = 65.50 บาท/ดวง ประหยัด (74%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกแบบ ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
710 ฿2,620 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED E27 2w ฟิลาเมนต์ EVE
หลอด LED E27 2w ฟิลาเมนต์ ทรงปิงปอง สว่างเต็มดวง แสงวอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 330 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 12 = 91.67 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 24 = 88.75 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 48 = 86.67 บาท/ดวง ประหยัด (74%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
1,100 ฿4,160 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED E27 3w GEN2 EVE
หลอด LED E27 3w GEN2 ทรงปิงปอง หลอดฝ้า เดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 250 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 12 = 69.17 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 24 = 66.25 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 48 = 64.58 บาท/ดวง ประหยัด (74%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
830 ฿3,100 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED E27 4w ฟิลาเมนต์ GLS EVE
หลอด LED E27 4w ฟิลาเมนต์ GLS ทรงคลาสสิค สว่างเต็มดวง แสงวอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 590 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 173.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 168.50 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 30 = 164.33 บาท/ดวง ประหยัด (72%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
1,730 ฿4,930 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอด LED 7w เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว EVE
หลอด LED E27 7w Motion Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 1,200 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 455.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 449.50 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 30 = 444.33 บาท/ดวง ประหยัด (63%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
4,550 ฿13,330 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
LED E27 9w Color Change EVE
หลอด LED E27 9w เปลี่ยนสีได้ 3-in-1 เดย์ไลท์, คูลไวท์, วอร์มไวท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 700 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 240.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 237.50 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 30 = 234.33 บาท/ดวง ประหยัด (67%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
2,400 ฿7,030 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
LED Bulb A60 CCT Tunable 9w EVE
หลอด LED E27 A60 CCT Tunable 9w ปรับเปลี่ยนสีได้ วอร์มไวท์, คูลไวท์, เดย์ไลท์ EVE (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 990 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 406.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 401.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 30 = 396.33 บาท/ดวง ประหยัด (60%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
4,060 ฿11,890 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ
หลอดไฟ LED E27 Bulb A60 EVE
หลอด LED E27 Bulb A60 ขนาด 4w, 5w, 6w, 7w, 8w, 9w, 10w, 11w, 13w แสงเดย์ไลท์, วอร์มไวท์ EVE 30,000 ชม. (แพ็คราคาส่ง)

ราคาปกติ 330-750 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 10 = 68.00-138.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 20 = 65.00-135.00 บาท/ดวง ราคาส่งแพ็ค 40 = 61.50-131.50 บาท/ดวง ประหยัด (82%) จัดส่งฟรี | [su_label type="success"]wholesale price[/su_label]
วิธีสั่งซื้อ เลือกแพ็ค ⇒ เลือกวัตต์ ⇒ เลือกแสง ⇒ ใส่จำนวน ⇒ คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้า
680 ฿5,260 ฿ (รวม VAT)
เลือกรูปแบบ